AGNUS DEI (2nd Mass)

Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set A)

Cordero sa Dios nga nagawagtang
Sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami.


Cordero sa Dios nga nagawagtang
Sa sa- la sa kalibutan, kaloy-i ka- mi.


Corde-----ro sa Dios nga nagawagtang
Sa sala sa kalibu----tan, hatagi
kami sa kali- naw.