TUNGOD KANATO (NOE)

Category: Mystery Of Faith
Season: Easter Season

Intro: CM7- A7- Dm7- G7 CM7 A7 Dm7 G7 Si Kristo namatay tungod kanato….. Dm7 G7 CM7 Gm7/C Aron kita maluwas siya nabanhaw FM7 /Bb Si Kristo mobalik nganhi Em7 A7 Dm7 G7 Aron sa paghukom kanato C Gm7/C sa kahangturan FM7 /Bb Si Kristo mobalik nganhi Em7 A7 Dm7 G7 Aron sa paghukom kanato sa Ab- Bb- C kahangturan…..