SI HESUS ANG KINABUHI


Intro: A B E B E Si Hesus ang kinabuhi B busa mo sayaw Si Hesus ang kinabuhi E busa mo sayaw A Pag abot sa problema ato lang sayaw sayawan E B Si Hesus ang kinabuhi E busa mo sayaw E Mo sayaw sa kalipay diha F#m sa Ginoo B Mo sayaw sa kalipay diha E sa Ginoo A B Daygon ta ang Dios G#m mo salig ta niya C#m F#m B Sa malipayong kasingkasing, E aleluya A Sayaw sayaw dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay A Sayaw sayaw dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay E Gusto kung mo sayaw sa pag dayig kaniya B Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo sayaw sa pag dayig kaniya E Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo sayaw sa pag dayig kaniya A Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo sayaw sa pag dayig kaniya B E Kay giluwas ako sa Ginoo E Dili ka pug-ngan nga B mo sayaw ko Dili ka pug-ngan nga E mo sayaw ko Dili ka pug-ngan nga A mo sayaw ko B E Kay gi luwas ako sa Ginoo E Si Hesus ang kinabuhi B busa mo cha-cha Si Hesus ang kinabuhi E busa mo cha-cha A Pag abot sa problema ato lang cha-cha cha-chahan E B Si Hesus ang kinabuhi E busa mo cha-cha E Mo cha-cha sa kalipay F#m diha sa Ginoo B Mo cha-cha sa kalipay E diha sa Ginoo A B Daygon ta ang Dios G#m mo salig ta niya C#m F#m B Sa malipayong kasingkasing E aleluya A Cha-cha cha-cha dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay A Cha-cha cha-cha dyotay, E kamot ikaway-kaway B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay E Gusto kung mo cha-cha sa pag dayig kaniya B Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo cha-cha sa pag dayig kaniya E Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo cha-cha sa pag dayig kaniya A Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo cha-cha sa pag dayig kaniya B E Kay giluwas ako sa Ginoo E Dili ka pug-ngan nga B mo cha-cha ko Dili ka pug-ngan nga E mo cha-cha ko Dili ka pug-ngan nga A mo cha-cha ko B E Kay gi luwas ako sa Ginoo E Si Hesus ang kinabuhi B busa mo pakpak Si Hesus ang kinabuhi E busa mo pakpak A Pag abot sa problema ato lang pakpak pakpakan E B Si Hesus ang kinabuhi E busa mo pakpak E Mo pakpak sa kalipay F#m diha sa Ginoo B Mo pakpak sa kalipay E diha sa Ginoo A B Daygon ta ang Dios G#m mo salig ta niya C#m F#m B Sa malipayong kasingkasing E aleluya A Pakpak pakpak dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay A Pakpak pakpak dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay E Gusto kung mo pakpak sa pag dayig kaniya B Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo pakpak sa pag dayig kaniya E Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo pakpak sa pag dayig kaniya A Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo pakpak sa pag dayig kaniya B E Kay giluwas ako sa Ginoo E Dili ka pug-ngan nga B mo pakpak ko Dili ka pug-ngan nga E mo pakpak ko Dili ka pug-ngan nga A mo pakpak ko B E Kay gi luwas ako sa Ginoo E Si Hesus ang kinabuhi B busa mo lukso Si Hesus ang kinabuhi E busa mo lukso A Pag abot sa problema ato lang lukso luksohan E B Si Hesus ang kinabuhi E busa mo lukso E Mo lukso sa kalipay F#m diha sa Ginoo B Mo lukso sa kalipay E diha sa Ginoo A B Daygon ta ang Dios G#m mo salig ta niya C#m F#m B Sa malipayong kasingkasing E aleluya A Lukso lukso dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay A Lukso lukso dyotay, E kamot ikaway-kaway, B E hawak ikiay-kiay tuyok gamay E Gusto kung mo lukso sa pag dayig kaniya B Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo lukso sa pag dayig kaniya E Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo lukso sa pag dayig kaniya A Kay giluwas ako sa Ginoo Gusto kung mo lukso sa pag dayig kaniya B E Kay giluwas ako sa Ginoo E Dili ka pug-ngan nga B mo lukso ko Dili ka pug-ngan nga E mo lukso ko Dili ka pug-ngan nga A mo lukso ko B E Kay gi luwas ako sa Ginoo