SANCTUS (Pastorila)


Intro: D Bm G-A-D D Bm G A D Santos, Santos, Sa--ha--ntos Bm E A Santos, Santos, Sa--ha--ntos D Ginoong Dios sa kagahuman A D (Ginoong Dios sa kagahuman) G A Gbm Ginoong Dios sa ka--gahu--man Bm E Gbm Bm Ginoong Dios sa ka--gahu--man G C D Bm Puno ang langit ug yuta E E7 A Sa imong himaya, Hima--ya D Bm G A D Hosana sa-ha-kahi-ta--s-an