KORDERO SA DIOS


Intro: A E E7 A Bm Kordero sa Dios nga nagawagtang E A sa mga kasal-anan sa kalibutan D A Maluoy ka, maluoy ka, E E7 A E kana----mo A Bm Kordero sa Dios nga nagawagtang E A sa mga kasal-anan sa kalibutan D A Maluoy ka, maluoy ka, E E7 A A7 kana----mo D A Kordero sa Dios nga nagawagtang D A sa mga kasal-anan sa kalibutan E A D Hatagi kami, hatagi kami A E A E A sa kali----naw