ISUGID KO


Intro: G C G C G C G Isugid ko ang akong kasal-anan Bm C D Sa walay paglimod, G G7 isugilon ko C D Sayod ka man nga kining G Bb A Am a-la-ot misalig la---mang C D G D sa kaayo, kaayo mo G C G Kaloy-on mo na, O Ginoo wagtanga Bm C D Ang akong kasal-anan Bm Em ug ang kaluwasan Am D Nga akong gipa-a-bot G C G ipakanaug mo