DIOS NAMO SA KALOOY

Key of Dm
BPM: 63

Intro: Dm A Dm A Dm Verse 1: Dm A Dios namo sa kalooy Dm A Dm Ikaw ang among Amahan A Magbubuhat, Manunubos Dm A Dm Ug Ginoo sa nga tanan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 2: Dm A Pag-abot na sa hukmanan Dm A Dm Ni pilato ginahukman A Sa tunok gipurong-purongan Dm A Dm Ug sa krus na gipapas-an Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 3: Dm A Sa pagpas-an na ni Hesus Dm A Dm Mihangad sa kahitas-an A Nahinumdom sa gipanubos Dm A Dm Ug gihalad sa Amahan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 4: Dm A Kining unang paghidugmo Dm A Dm Ni Hesus ubos sa Iyang krus A Gibunalan ug gitukmod Dm A Dm Giantos sa Manunubos Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 5: Dm A Kaguol nga dili hitupngan Dm A Dm Ang gibati sa Inahan A Kasing-kasing daw gilagbasan Dm A Dm sa punyal sa kagul-anan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 6: Dm A May nalooy sa Ginoo Dm A Dm Nga si Simon Cireneo A Gipulihan si Hesu Kristo Dm A Dm Kay naluya na kaayo Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 7: Dm A Ug sa singot gipahiran Dm A Dm Ni Veronica ng bulahan A Ug sa panyo may timaan Dm A Dm Sa Ginoo nga larawan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 8: Dm A Nakatandog sa kasamdan Dm A Dm Ang ikaduhang pagkapukan A Ug gibitad sa tampalasan Dm A Dm Gipapadayon ang pagpas-an Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 9: Dm A Pulong pa ni Hesu Kristo Dm A Dm ayaw pagpanghilak kamo A Angay nga hilakan ninyo Dm A Dm Ang salang inyong nahimo Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 10: Dm A Nag-anam ug kaluya Dm A Dm Nadugmo na usab Siya A Nag-abot ang ginhawa Dm A Dm Kapait nga walay sama Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 11: Dm A Pag-abot na sa kalbaryo Dm A Dm Gihuboan ang Ginoo A Ug natandog ang kasamdan Dm A Dm Kay sa saput gilangkatan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 12: Dm A Gipahigda ang Ginoo Dm A Dm Gipadupa ug maayo A Ug ang tampalasan Dm A Dm Si Hesus ilang gilansang Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 13: Dm A Namatay si Hesu Kristo Dm A Dm Sa bukid sa kalbaryo A Aron nga kita maluwas Dm A Dm Sa kasubo nga dako Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 14: Dm A Tapos namatay si Hesu Kristo Dm A Dm Gihugos gikan sa krus A Inahan nga nagkugos Dm A Dm Ni Jose ug Nicodemus Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 15: Dm A Paglubong kang Hesu Kristo Dm A Dm Uban ang Iyang Inahan A Ug giandam ang Sepulcro Dm A Dm Pagkatapos gitak-opan Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami Verse 16: Dm A Sa ikatulo nga adlaw Dm A Dm Nabanhaw si Hesu Kristo A Kay ang saad Niya Dm A Dm Mabanhaw gayud Siya Chorus: C F C Hesus Malooy Ka kanamo Dm A Pasayloon Mo kami Dm A Ang sala gidumtan namo Dm A Dm Dili na mag-usab kami