DAYGON TA ANG GINOO


Intro: C D G Em Am D7 Gsus G I: G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm uban sa mga bag-ong awit C G Em Ang kalipay ta isinggit Am D7 ang Ginoo labing hingpit G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm uban sa mga instrumento C G Em Ang kalipay ta isayaw Am D7 Gsus G O bulahang adlaw KORO: C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan D ta C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D G Salamat Gino-o sa Imong kaayo II: Daygon ta ang Ginoo Siya tuburan sa kaayo Sa pasaylo'g paghigugma wa nay sama Kaniya Daygon ta ang Ginoo uban sa katawa'g hudyaka O Hari sa mga hari sa langit ug yuta (Repeat KORO) III: Daygon ta ang Ginoo, tungud sa Iyang kagahuman Ang Iyang mga binuhat, ang tanang katingalahan Daygon ta ang Ginoo, tungud ni Maria nga Birhen, O babaye sa kahingpit, O rayna sa langit (Repeat KORO)